FREEPARTY

Vzhledem k tomu, že situace kolem CZTK je dále neudržitelná, zveřejnili zástupci české freetekno komunity následující prohlášení:

“Letos a s největší pravděpodobností už ani nikdy v budoucnu se žádná akce v rozsahu a pod názvem CZECHTEK neuskuteční.”
Za dlouhou dobu existence FREE-PARTIES se něco změnilo. “Technokultura” zasáhla mnoho lidí v celé Evropě a svědčí to pouze o schopnosti a šikovnosti každého z tzv. systémů, které tuto “kulturu” tvoří. Na obzoru se ale vynořují temné stíny. Odpadky, nedostatek respektu, netolerance, násilí, represe, lhostejnost, vyčerpání a únava. Free-parties jsou otevřené všem a tak to má i být. Nechceme nikoho omezovat, ale zároveň si nenecháme nic diktovat “odpadem” vlastní scény. V jednotě je síla a nikdy ničeho nedocílíme, když budeme pouze svádět vinu jeden na druhého. Chceme být příkladem v respektování jeden druhého a také přírody.
Základem všeho je tvořit a inspirovat, ne ničit!


A PROTO:
::: Freeparty neznamená, že si během jejího konání můžeš dělat co chceš.

::: Pamatuj, že nejsi jen návštěvník, ale vstupem na party se stáváš její součástí/jejím tvořitelem.

::: Co si sebou přivezeš na party si také odvez (týká se to hlavně odpadu). Nemůžeš-li, dej odpad do pytle, který ti rádi věnují na baru.

::: Snaž se neomezovat ostatní. I oni se budou snažit o totéž. Pokud chceš brát drogy a rozhodneš se je aplikovat, snaž se kontrolovat své stavy.

::: Když tancuješ, snaž se nevadit ostatním, procházíš-li davem na "své" místo nebo za přáteli, není na škodu se i přes hluk snažit naznačit, že děkuješ za uvolnění cesty (nestojí to nic a věř, že atmosféra bude hned veselejší).

::: Pokud nejsi od systému, nemáš co pohledávat za zvukovou aparaturou a už vůbec ne sahat na některá zvuková či světelná zařízení.

::: V žádném případě nešplhej na aparaturu! Nejen že bys ji mohl poškodit, ale především můžeš přivodit zranění sobě i ostatním. A nic nedokáže freeparty zničit lépe, než těžké zranění či snad úmrtí některého z účastníků.

::: Tvoje postoje a chování ovlivňují atmosféru akce. Buď pozitivní, vpohodě a lidé okolo tebe budou také.

AŤ JE FREEPARTY OTEVŘENA KAŽDÉMU, KDO JE PŘIPRAVEN SE BAVIT A RESPEKTOVAT OSTATNÍinformace, inspirace, thanks : freetekno.cz , aphrikka